Yotarou Presents Tokyo Ryushakai Vol.23 "TOKE | Jokei ~ Screaming with Non in a corner of the universe" | Shibuya O-Group

Yotarou Presents Tokyo Flowers Association Vol.23 “TOKE | Jokei-Crying Non with a Corner in One Corner of the Universe”

2017.02.01 (Wed)

Ito Yotaro
[Yotarou BAND] Hiroshi Kawamura (g) / Maiko Isobe (vln) / Toru Saito (kbd) / Satoshi Iwahara (b) / Tasuke Kumagai (drs & perc) + Kihotaro Nagatoro (Kiho Manabe, Juntaro Manabe)
[Yoshio Onna] “Yoshitaka Honjo”
Ayanosuke Takemoto (Joruri) / Hiroya Tsuruzawa (Shamisen) / Tsukazawa Tsuga Flower (Ture)
[Kyogen "蝙蝠 峠"] Cat with Daniel Jugem
Wind dance x outdoor play "Scarab" CAST
[Abaraka Besson] Tomoko Kotaro (tp) / Mari Sekine (drs & perc) / Fan Tail (g)
[Piemonterno] Expression Taro (vo & g) / Kiyo Watercolor Tsuki (vo & ukulele, Sanshin) / Toshiko Kanono (accordion)
[Guest] Emi Shirasaki

info: TSUTAYA O-WEST 03-5784-7088

Event has already passed. View upcoming events.

Join Our Newsletter

We will deliver recommendations by email!

Top